CZ:

Jmenuji se Jaroslav Holub, jsem z Plzně a „DEVELOP DEVICE“ je můj osobní hudební projekt. Hudební tvorbě a produkci se věnuji více než 10 let. Dříve jsem aktivně působil v kapelách na postu bubeníka.

Mimo to, že skládám a produkuji vlastní hudbu, nabízím také služby v oblasti mixu a masteringu. Převážně pracuji s nahrávkami v rámci rock/metal žánru, ale nebráním si ani jiným hudebním směrům. Velmi rád se nechávám inspirovat velikány jako jsou např. Andy Sneap, Colin Richardson, Daniel Bergstrand a další. Pro svoji práci využívám moderní, nové postupy a vybavení odpovídající zahraničním standardům.

Velmi rád Vás zvu k poslechu mé práce v sekci „REFERENCE“. Zároveň také získáte představu o tom, jak by mohla znít třeba zrovna Vaše nahrávka.

ENG:

My name is Jaroslav Holub, I’m from Pilsen, Czech Republic and „DEVELOP DEVICE“ is my personal musical project. Music creation and production is devoted more than 10 years. Previously, I was active in bands on the drummer.

Beyond that, I compose and produce their own music, I also offer services in the mix and mastering. Mostly I work with recordings within the rock / metal genre, but I was able to mix and mastering any other style of music. Very glad I borrow giants such as. Andy Sneap, Colin Richardson, Daniel Bergstrand and more. For my work I use a modern, new procedures and equipment that meets international standards.

Very happy to invite you to listen to my work in the „Reference“ section. It also give you an idea of how it could sound just need your footage.